Zobraziť rozšírené hľadanie

Žiadateľ IČO Názov projektu Rok Oblasť Dokument Činnosť Projekt Body Požiadavka [€] Schválené [€] Stav Okres Kraj Galéria
Bratislava 00603481 Umývanie plôch a komunikácií v správe hlavného mesta SR Bratislavy 2019 Ovzdušie Špecifikácia A3 134752 2.372 200000 neschválená Bratislava I Bratislavský
Bratislava 00603481 Posilnenie činnosti Komunálneho podniku mesta Bratislavy v oblasti kvality ovzdušia 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E282 2.697 185820 zásobník - skončené Bratislava I Bratislavský
Bratislava-Staré Mesto 00603147 Zeleň v Starom Meste 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E269 3.555 99558 zásobník - skončené Bratislava I Bratislavský
Bratislava-Staré Mesto 00603147 Rekonštrukcia strechy na objekte MÚ MČ BA SM 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2397 2.275 371655 zásobník - skončené Bratislava I Bratislavský
Bratislava-Staré Mesto 00603147 Čistota do Starého Mesta 2022 Ovzdušie Špecifikácia A3 E4059 nehodnotené 91200 vyradená Bratislava I Bratislavský
Bratislava-Staré Mesto 00603147 Rekonštrukcia strechy na objekte MÚ MČ BA SM Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140818 200000 neschválená Bratislava I Bratislavský
Bratislava-Podunajské Biskupice 00641383 Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení 2020 Ovzdušie Špecifikácia A3 145149 190300 neschválená Bratislava II Bratislavský
Bratislava-Podunajské Biskupice 00641383 Vozidlo pre skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu 2020 Odpady Špecifikácia C4 145152 76000 neschválená Bratislava II Bratislavský
Bratislava-Podunajské Biskupice 00641383 Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146711 176800 neschválená Bratislava II Bratislavský
Bratislava-Podunajské Biskupice 00641383 Zlepšenie prostredia prostredníctvom adaptačných opatrení 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E227 2.771 190000 zásobník - skončené Bratislava II Bratislavský
Bratislava-Podunajské Biskupice 00641383 Vozidlo pre skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu 2021 Odpady Špecifikácia C1 E904 nehodnotené 76000 vyradená Bratislava II Bratislavský
Bratislava-Podunajské Biskupice 00641383 Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení a smart prvky v budovách ZŠ 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2016 nehodnotené 294184 vyradená Bratislava II Bratislavský
Bratislava-Ružinov 00603155 Zlepšenie stavu ovzdušia v mestskej časti Bratislava – Ružinov 2020 Ovzdušie Špecifikácia A3 144505 190000 150000 schválená Bratislava II Bratislavský
Bratislava-Ružinov 00603155 Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy EP Palkovičova 11/A, Bratislava 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146799 200000 neschválená Bratislava II Bratislavský
Bratislava-Ružinov 00603155 Zlepšenie stavu ovzdušia v mestkej časti Bratislava - Ružinov 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E153 2.962 184954 zásobník - skončené Bratislava II Bratislavský
Bratislava-Ružinov 00603155 Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MATERSKÁ ŠKOLA Stálicova 2, Bratislava 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2105 3.14 400000 zásobník - skončené Bratislava II Bratislavský
Bratislava-Ružinov 00603155 Zlepšenie stavu ovzdušia v mestkej časti Bratislava - Ružinov 2022 Ovzdušie Špecifikácia A3 E4053 nehodnotené 180573 vyradená Bratislava II Bratislavský
Bratislava-Ružinov 00603155 Zateplenie objektov ZŠ Bordáčova 2, Bratislava 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140130 200000 170000 schválená Bratislava II Bratislavský
Bratislava-Vrakuňa 00603295 Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146762 nehodnotené 185812 vyradená Bratislava II Bratislavský
Bratislava-Vrakuňa 00603295 Zlepšenie stavu ovzdušia v Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E157 2.895 199433 zásobník - skončené Bratislava II Bratislavský
Bratislava-Rača 00304557 PRELOŽKA RAČIANSKEHO POTOKA 2019 Voda Špecifikácia BP1 134406 nehodnotené 200000 vyradená Bratislava III Bratislavský
Bratislava-Rača 00304557 Zlepšenie stavu ovzdušia v mestskej časti Bratislava-Rača 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E132 3.165 185289 zásobník - skončené Bratislava III Bratislavský
Bratislava-Rača 00304557 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v mestskej časti Bratislava-Rača 2021 Odpady Špecifikácia C5 E1660 1.9 31500 zásobník - skončené Bratislava III Bratislavský
Bratislava-Rača 00304557 Zlepšenie stavu ovzdušia v mestskej časti Bratislava-Rača 2022 Ovzdušie Špecifikácia A3 E4035 nehodnotené 200000 vyradená Bratislava III Bratislavský
Bratislava-Rača 00304557 Materská škola, Cyprichova 74, Bratislava 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140618 117405 neschválená Bratislava III Bratislavský
Bratislava-Vajnory 00304565 Zlepšenie komunálnej úrovne v Mestskej časti Bratislava – Vajnory 2020 Odpady Špecifikácia C4 145717 58681 neschválená Bratislava III Bratislavský
Bratislava-Vajnory 00304565 Zabezpečenie efektívneho zberu BRKO v mestskej časti Bratislava - Vajnory 2021 Odpady Špecifikácia C1 E1052 3.67 80000 70000 schválená Bratislava III Bratislavský
Bratislava-Devínska Nová Ves 00603392 Zlepšenie kvality ovzdušia v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 2022 Ovzdušie Špecifikácia A3 E4016 3.72 112100 0 zásobník - skončené Bratislava IV Bratislavský
Bratislava-Devínska Nová Ves 00603392 Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v Bratislava – Devínskej Novej Vsi nákupom čistiaceho zariadenia pozem 2020 Ovzdušie Špecifikácia A3 145510 109250 neschválená Bratislava IV Bratislavský
Bratislava-Dúbravka 00603406 Zlepšenie stavu ovzdušia v mestskej časti Bratislava - Dúbravka 2022 Ovzdušie Špecifikácia A3 E4027 3.72 144209 0 zásobník - skončené Bratislava IV Bratislavský
Bratislava-Dúbravka 00603406 Zlepšenie stavu ovzdušia v mestskej časti Bratislava – Dúbravka 2020 Ovzdušie Špecifikácia A3 144555 167200 neschválená Bratislava IV Bratislavský
Bratislava-Dúbravka 00603406 Zlepšenie stavu ovzdušia v mestkej časti Bratislava - Dúbravka 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E145 2.86 166896 zásobník - skončené Bratislava IV Bratislavský
Bratislava-Dúbravka 00603406 Zateplenie fasády a strechy - budova Miestneho úradu ul.Žatevná 4 - Dúbravka 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140442 200000 neschválená Bratislava IV Bratislavský
Bratislava-Karlova Ves 00603520 Nákup komunálneho vozidla s nadstavbami na umývanie a čistenie / umývanie verejne prístupných plôch a komunikácii v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 2022 Ovzdušie Špecifikácia A3 E3967 3.34 133471 0 zásobník - skončené Bratislava IV Bratislavský
Bratislava-Karlova Ves 00603520 Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave 2021 Ovzdušie Špecifikácia A2 E21 3.475 177584 zásobník - skončené Bratislava IV Bratislavský
Bratislava-Karlova Ves 00603520 Obnova materskej školy Kolískova Bratislava-Karlova Ves 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2085 nehodnotené 400000 vyradená Bratislava IV Bratislavský
Bratislava-Karlova Ves 00603520 Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4119 2.95 400000 400000 schválená Bratislava IV Bratislavský
Bratislava-Karlova Ves 00603520 Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves 2023 Úvery Špecifikácia Úvery U4631 nehodnotené 943703 943703 schválená Bratislava IV Bratislavský
Bratislava-Lamač 00603414 Znižovanie negatívnych dopadov dopravy na kvalitu ovzdušia – Lamač 2020 Prieskum, výskum a vývoj Špecifikácia F1 147185 200000 200000 schválená Bratislava IV Bratislavský
Bratislava-Lamač 00603414 Nákup komunálneho vozidla a obmena drevín - Lamač 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E1917 nehodnotené 200000 vyradená Bratislava IV Bratislavský
Bratislava-Lamač 00603414 Nákup komunálneho vozNULLla 2022 Ovzdušie Špecifikácia A3 E3993 nehodnotené 200000 vyradená Bratislava IV Bratislavský
Bratislava-Záhorská Bystrica 00604887 "Stavebné úpravy dopravno-manipulačnej vnútroareálovej plochy" , "Oplotenie - zberný dvor, mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica", "Zabezpečenie kontajnerov". 2021 Odpady Špecifikácia C6 E1137 nehodnotené 101312 vyradená Bratislava IV Bratislavský
Bratislava-Petržalka 00603201 Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Mestskej časti Bratislava-Petržalka 2022 Odpady Špecifikácia C1 E3872 2.94 80000 0 zásobník - skončené Bratislava V Bratislavský
Bratislava-Petržalka 00603201 Obstaranie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v Mestskej časti Bratislava – Petržalka 2020 Ovzdušie Špecifikácia A3 145571 200000 neschválená Bratislava V Bratislavský
Bratislava-Petržalka 00603201 Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Mestskej časti Bratislava-Petržalka 2020 Odpady Špecifikácia C1 145666 78060 neschválená Bratislava V Bratislavský
Bratislava-Petržalka 00603201 Nákup veľkoobjemných kontajnerov pre Mestskú časť Bratislava-Petržalka 2020 Odpady Špecifikácia C6 145667 nehodnotené 46080 vyradená Bratislava V Bratislavský
Bratislava-Petržalka 00603201 Obstaranie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v mestskej časti Bratislava-Petržalka 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E178 2.893 200000 zásobník - skončené Bratislava V Bratislavský
Bratislava-Petržalka 00603201 Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Mestskej časti Bratislava-Petržalka 2021 Odpady Špecifikácia C1 E929 nehodnotené 79230 vyradená Bratislava V Bratislavský
Bratislava-Petržalka 00603201 Nákup veľkoobjemových kontajnerov pre Mestskú časť Bratislava-Petržalka-Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov -C6 2021 Odpady Špecifikácia C6 E1117 3.985 21480 20000 schválená Bratislava V Bratislavský
Bratislava-Petržalka 00603201 Veža pre dážďovníky a iné vtáctvo 2021 Ochrana prírody Špecifikácia D5 E2741 nehodnotené 19000 vyradená Bratislava V Bratislavský
Bratislava-Petržalka 00603201 Klimatický akčný plán Bratislava-Petržalka 2021 Výchova a vzdelávanie Špecifikácia E1 E2776 nehodnotené 55000 vyradená Bratislava V Bratislavský
Bratislava-Petržalka 00603201 Zateplenie fasády objektu materskej školy Ševčenkova 35, Bratislava - Petržalka 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140708 149706 neschválená Bratislava V Bratislavský
Bratislava-Rusovce 00304611 Materská škola, Vývojová 228, 851 10 Bratislava-Rusovce 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2236 2.49 56640 zásobník - skončené Bratislava V Bratislavský
Bratislava-Rusovce 00304611 Materská škola, Vývojová 228, 851 10 Bratislava-Rusovce 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4158 2.225 71640 0 zásobník - skončené Bratislava V Bratislavský
Bratislava-Rusovce 00304611 Materská škola, Vývojová 228, 851 10 Bratislava-Rusovce 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140743 46960 neschválená Bratislava V Bratislavský
Malé Leváre 00309711 Malé Leváre — dobudovanie kanalizácie a vodovodu 2022 Voda Špecifikácia BK5 E3381 2.67 194821 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Malé Leváre 00309711 Malé Leváre - dobudovanie kanalizácie a vodovodu 2022 Voda Špecifikácia BV3 E3422 2.945 126351 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Malé Leváre 00309711 Traktor, vlečka, hákový nosič a 2 kontajnery pre Obec Malé Leváre 2022 Odpady Špecifikácia C1 E3062 2.7 79894 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Malé Leváre 00309711 Malé leváre – dobudovanie kanalizácie a vodovodu – časť kanalizácia. 2020 Voda Špecifikácia BK5 145777 194821 neschválená Malacky Bratislavský
Malé Leváre 00309711 Malé Leváre – dobudovanie kanalizácie a vodovodu – časť vodovod 2020 Voda Špecifikácia BV3 145769 126351 neschválená Malacky Bratislavský
Malé Leváre 00309711 Traktor s vlečkou, hákový nosič a 2 kontajnery pre malé Leváre 2020 Odpady Špecifikácia C1 145862 79500 neschválená Malacky Bratislavský
Malé Leváre 00309711 Základná škola Malé Leváre – zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146465 54362 neschválená Malacky Bratislavský
Malé Leváre 00309711 Malé Leváre — dobudovanie kanalizácie a vodovodu 2021 Voda Špecifikácia BK5c E491 2.45 194821 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Malé Leváre 00309711 Malé Leváre - dobudovanie kanalizácie a vodovodu - časť vodovod 2021 Voda Špecifikácia BV3c E754 3.44 126351 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Malé Leváre 00309711 Traktor, vlečka, hákový nosič a 2 kontajnery pre Obec Malé Leváre 2021 Odpady Špecifikácia C1 E1020 2.45 79894 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Malé Leváre 00309711 Základná škola Malé Leváre - zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2690 nehodnotené 128873 vyradená Malacky Bratislavský
Plavecké Podhradie 00309788 Plavecké Podhradie – intenzifikácia a rozšírenie ČOV 2020 Voda Špecifikácia BK1c 145214 nehodnotené 200000 vyradená Malacky Bratislavský
Plavecké Podhradie 00309788 Plavecké Podhradie - intenzifikácia a rozšírenie ČOV 2021 Voda Špecifikácia BK1c E97 2.56 371450 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Plavecké Podhradie 00309788 Obstaranie techniky pre triedený zber v obci Plavecké Podhradie 2021 Odpady Špecifikácia C4 E1520 1.37 80000 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Plavecké Podhradie 00309788 Zateplenie a stavebné úpravy MŠ Plavecké Podhradie 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2444 1.88 131161 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Plavecké Podhradie 00309788 Intenzifikácia a rozšírenie ČOV Plavecké Podhradie 2022 Voda Špecifikácia BK1 E3423 nehodnotené 371450 vyradená Malacky Bratislavský
Plavecké Podhradie 00309788 Rozšírenie kanalizácie stoka "A" Plavecké Podhradie 2022 Voda Špecifikácia BK5 E3453 nehodnotené 59352 vyradená Malacky Bratislavský
Plavecký Mikuláš 00309796 ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš 2020 Voda Špecifikácia BK4c 145857 199133 100000 schválená Malacky Bratislavský
Plavecký Mikuláš 00309796 ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš 2019 Voda Špecifikácia BK4c 134485 2.634 199956 180000 schválená Malacky Bratislavský
Plavecký Mikuláš 00309796 ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš 2021 Voda Špecifikácia BK4c E377 nehodnotené 474481 vyradená Malacky Bratislavský
Plavecký Mikuláš 00309796 ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš 2022 Voda Špecifikácia BK2 E3601 nehodnotené 474972 vyradená Malacky Bratislavský
Plavecký Mikuláš 00309796 ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš 2022 Voda Výzva BK3 220140 nehodnotené 2849765 vyradená Malacky Bratislavský
Rohožník 00309923 Zlepšenie kvality ovzdušia v Rohožníku 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E256 3.395 194413 194413 schválená Malacky Bratislavský
Rohožník 00309923 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Rohožníku 2021 Odpady Špecifikácia C2 E1406 2.485 150000 140000 schválená Malacky Bratislavský
Rohožník 00309923 Triedený zber komunálneho odpadu v Rohožníku 2021 Odpady Špecifikácia C4 E1605 nehodnotené 69913 vyradená Malacky Bratislavský
Rohožník 00309923 Zlepšenie kvality ovzdušia v Rohožníku 2022 Ovzdušie Špecifikácia A3 E3975 nehodnotené 200000 vyradená Malacky Bratislavský
Sološnica 00310026 Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica 2020 Voda Špecifikácia BK4 145638 200000 neschválená Malacky Bratislavský
Sološnica 00310026 Obnova objektu ZŠ – zateplenie a výmena okien a dverí 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146575 146046 neschválená Malacky Bratislavský
Sološnica 00310026 Obstaranie kompostérov v obci Sološnica 2021 Odpady Špecifikácia C2 E1265 2.54 112093 112093 schválená Malacky Bratislavský
Studienka 00310042 Kanalizácia a spoločná ČOV - Studienka - SO 10 Splašková kanalizácia (stoky A3-5-2, A3-5-2-1, A2, A2-1) a SO 11 Domové prípojky (na dotknutých stokách) 2021 Voda Špecifikácia BK5b E467 nehodnotené 500000 vyradená Malacky Bratislavský
Studienka 00310042 Kanalizácia a spoločná ČOV (Vetva A - Studienka /SO 10 Splašková kanalizácia - stoky A2, A2-1 a SO 11 Domové prípojky - na dotknutých stokách/), 2022 Voda Špecifikácia BK5 E3481 nehodnotené 352351 vyradená Malacky Bratislavský
Studienka 00310042 Kanalizácia a spoločná ČOV 2022 Voda Výzva BK2 220116 2.425 896468.97 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Studienka 00310042 Výmena okien a dverí, zateplenie 1. poschodia, stropu na budove Obecného úradu Studienka, výmena vykurovania z gamatiek na teplovodné v Zdravotnom stredisku (ZS) a zateplenie obvodového plášťa budovy 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140833 117765 90000 schválená Malacky Bratislavský
Veľké Leváre 00310115 Základná škola s materskou školou Veľké Leváre, s. č. 650. projekt pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146872 200000 100000 schválená Malacky Bratislavský
Veľké Leváre 00310115 Predchádzanie vzniku BRKO v obci Veľké Leváre 2022 Odpady Špecifikácia C2 E3555 3.44 94648 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Veľké Leváre 00310115 Obce v Povodí Moravy, celo-obecná kanalizácia a ČOV, Veľké Leváre – I. a II. etapa 2020 Voda Špecifikácia BK2 144687 195771 neschválená Malacky Bratislavský
Veľké Leváre 00310115 Obce v povodí Moravy, celo – obecná kanalizácia a ČOV, Veľké Leváre – I. a II. etapa 2021 Voda Špecifikácia BK2c E391 1.44 500000 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Veľké Leváre 00310115 Predchádzanie vzniku BRKO v obci Veľké Leváre 2021 Odpady Špecifikácia C2 E1362 2.47 138817 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Veľké Leváre 00310115 Základná škola s Materskou školou Veľké Leváre, s. č. 650, projekt pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2354 1.85 203793 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Veľké Leváre 00310115 Základná škola s materskou školou Veľké Leváre, Melíškova 650, projekt na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4449 2.95 239450 239450 schválená Malacky Bratislavský
Veľké Leváre 00310115 Základná škola s Materskou školou Veľké Leváre, s. č. 650, projekt pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140829 200000 neschválená Malacky Bratislavský
Závod 00310158 Rekonštrukcia riadenia vodného zdroja v obci Závod 2022 Voda Špecifikácia BV4 E3299 3.955 22439 22439 schválená Malacky Bratislavský
Závod 00310158 Predchádzanie vzniku BRKO v obci Závod 2022 Odpady Špecifikácia C2 E3342 3.35 97172 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Závod 00310158 Nákup malotraktora 2019 Odpady Špecifikácia C1 134589 0.909 30400 neschválená Malacky Bratislavský
Závod 00310158 Rekonštrukcia riadenia vodného zdroja v obci Závod 2021 Voda Špecifikácia BV4c E772 2.835 22439 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Závod 00310158 Predchádzanie vzniku BRKO v obci Závod 2021 Odpady Špecifikácia C2 E1443 1.595 146011 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Borinka 00304689 Nákup komunálneho vozidla na zlepšenie kvality ovzdušia obce Borinka 2022 Ovzdušie Špecifikácia A3 E3978 2.64 145920 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Borinka 00304689 Borinka Rekonštrukcia ČOV 2022 Voda Špecifikácia BK1 E3076 3.05 500000 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Borinka 00304689 Nákup techniky na zlepšenie odpadového hospodárstva v obci Borinka 2022 Odpady Špecifikácia C4 E3143 0 80000 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Borinka 00304689 Kvalitnejšie ovzdušie v Borinke 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E267 3.276 79702 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Borinka 00304689 Borinka, rekonštrukcia ČOV 2021 Voda Špecifikácia BK4c E406 2.32 474218 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Borinka 00304689 Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Borinka 2021 Odpady Špecifikácia C1 E1030 2.18 59697 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Borinka 00304689 Zberný dvor Borinka 2021 Odpady Špecifikácia C6 E1150 nehodnotené 150000 vyradená Malacky Bratislavský
Borinka 00304689 Rozšírenie kapacít materskej školy 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4433 2.75 205067 205067 schválená Malacky Bratislavský
Borinka 00304689 Borinka Rekonštrukcia ČOV 2022 Voda Výzva BK1 220012 2.8 606000 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Gajary 00304743 Gajary, dobudovanie kanalizácie a vodovodu 2022 Voda Špecifikácia BK5 E3885 3.12 473346 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Gajary 00304743 Celoobecná kanalizácia a ČOV, Sanácia havarijného stavu ČS G4 a ČS G12 2020 Voda Špecifikácia BK5 145329 200000 neschválená Malacky Bratislavský
Gajary 00304743 Gajary Celoobecná kanalizácia a ČOV Sanácia poddimenzovaných ČS-havarijný stav Hlavná ulica ČS G1 a ČS G3 2019 Voda Špecifikácia BK5c 134706 2.697 110785 100000 schválená Malacky Bratislavský
Gajary 00304743 Budovanie zberných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody pre obec Gajary 2021 Voda Špecifikácia BP2 E1898 nehodnotené 41466 vyradená Malacky Bratislavský
Gajary 00304743 Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Gajary 2021 Odpady Špecifikácia C1 E1040 3.55 54093 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Gajary 00304743 Zvýšenie energetickej účinnosti MATERSKÁ ŠKOLA GAJARY 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4250 3.475 400000 400000 schválená Malacky Bratislavský
Jablonové 00304808 Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové 2020 Voda Špecifikácia BK4 144888 200000 neschválená Malacky Bratislavský
Jablonové 00304808 Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové 2019 Voda Špecifikácia BK4c 134603 2.202 200000 170000 schválená Malacky Bratislavský
Jablonové 00304808 Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové 2021 Voda Špecifikácia BK4c E342 1.96 400000 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Jablonové 00304808 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Jablonové 2021 Odpady Špecifikácia C2 E1312 0.895 84000 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Jablonové 00304808 Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové 2022 Voda Špecifikácia BK4 E3295 nehodnotené 400000 vyradená Malacky Bratislavský
Jablonové 00304808 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Jablonové 2022 Odpady Špecifikácia C2 E3438 nehodnotené 63500 vyradená Malacky Bratislavský
Jablonové 00304808 Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové 2022 Voda Výzva BK3 220108 nehodnotené 642000 vyradená Malacky Bratislavský
Jakubov 00304816 Jakubovc – intenzifikácia úpravne vody – I. etapa 2020 Voda Špecifikácia BV4 144862 200000 neschválená Malacky Bratislavský
Jakubov 00304816 Obnova kultúrneho domu, Jakubov – zateplenie obalového plášťa budovy 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146303 199936 neschválená Malacky Bratislavský
Jakubov 00304816 Dobudovanie kanalizácie v obci Jakubov 2019 Voda Špecifikácia BK5c 134698 2.403 200000 180000 schválená Malacky Bratislavský
Jakubov 00304816 Jakubov – intenzifikácia úpravne vody - I. etapa 2021 Voda Špecifikácia BV4c E726 nehodnotené 204512 vyradená Malacky Bratislavský
Jakubov 00304816 Obnova kultúrneho domu, Jakubov - zateplenie obalového plášťa budovy 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2225 2.49 234714 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Jakubov 00304816 Obnova kultúrneho domu, Jakubov - zateplenie obalového plášťa budovy 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4223 1.575 293410 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Jakubov 00304816 Obnova kultúrneho domu, Jakubov - Zateplenie obalového plášťa budovy a modernizácia vykurovacej sústavy 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140269 200000 neschválená Malacky Bratislavský
Kostolište 00304867 Kostolište, kanalizácia, III. etapa 2020 Voda Špecifikácia BK5c 145459 nehodnotené 200000 vyradená Malacky Bratislavský
Kostolište 00304867 Kostolište, kanalizácia,III. etapa 2021 Voda Špecifikácia BK5c E485 nehodnotené 166571 vyradená Malacky Bratislavský
Kuchyňa 00304875 Kuchyňa - kanalizácia a ČOV 2022 Voda Špecifikácia BK4 E3114 2.22 199396 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Kuchyňa 00304875 Kuchyňa – kanalizácia a ČOV 2020 Voda Špecifikácia BK4 144565 199396 neschválená Malacky Bratislavský
Kuchyňa 00304875 ZŠ Kuchyňa – zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146562 200000 neschválená Malacky Bratislavský
Kuchyňa 00304875 Kuchyňa - kanalizácia a ČOV (zberač "AF" od šachty 220 po šachtu 227) 2019 Voda Špecifikácia BK4c 134394 1.928 199396 neschválená Malacky Bratislavský
Kuchyňa 00304875 Kuchyňa - kanalizácia a ČOV 2021 Voda Špecifikácia BK4c E287 1.52 199396 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Kuchyňa 00304875 ZŠ Kuchyňa - zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2353 nehodnotené 269452 vyradená Malacky Bratislavský
Kuchyňa 00304875 Kuchyňa - kanalizácia a ČOV 2022 Voda Výzva BK2 220135 nehodnotené 1380994.25 vyradená Malacky Bratislavský
Kuchyňa 00304875 Základná škola Kuchyňa - zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140825 200000 neschválená Malacky Bratislavský
Láb 00304883 Revitalizácia budovy bývalej školy 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146939 200000 neschválená Malacky Bratislavský
Láb 00304883 ČOV a kanalizácia Láb 2020 Voda Špecifikácia BK4c 145131 nehodnotené 180000 vyradená Malacky Bratislavský
Láb 00304883 Kanalizácia obce Láb III.Etapa 2021 Voda Špecifikácia BK2c E311 nehodnotené 471067 vyradená Malacky Bratislavský
Láb 00304883 Rozvoj triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Láb 2021 Odpady Špecifikácia C1 E1029 2.69 60933 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Láb 00304883 Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Láb 2021 Odpady Špecifikácia C5 E1835 1.79 31083 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Láb 00304883 Revitalizácia budovy bývalej školy 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2545 1.8 229256 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Láb 00304883 Kanalizácia obce Láb III. etapa 2022 Voda Špecifikácia BK5 E3670 nehodnotené 471067 vyradená Malacky Bratislavský
Láb 00304883 Revitalizácia budovy bývalej školy 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140656 200000 neschválená Malacky Bratislavský
Lozorno 00304905 Spracovanie BIO odpadu od občanov obce Lozorno vlastnou technológiou 2022 Odpady Špecifikácia C2 E3253 2.635 86161 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Lozorno 00304905 Lozorno - rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky - časť kanalizácia 2019 Voda Špecifikácia BK5c 134338 2.546 134948 130000 schválená Malacky Bratislavský
Lozorno 00304905 Efektívne triedenie odpadu vďaka vlastnému technologickému vybaveniu v obci Lozorno 2021 Odpady Špecifikácia C1 E1039 2.33 80000 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Lozorno 00304905 Efektívne triedenie odpadu vďaka vlastnej technológii v obci Lozorno 2021 Odpady Špecifikácia C4 E1648 1.14 45536 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Lozorno 00304905 Zvýšenie energetickej efektívnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Lozorno 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4452 1.85 378840 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Malacky 00304913 Zlepšenie kvality ovzdušia v Malackách 2020 Ovzdušie Špecifikácia A3 145539 200000 170000 schválená Malacky Bratislavský
Malacky 00304913 Obnova objektu CVČ Malacky - zateplenie v Malackách 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140376 95349 90000 schválená Malacky Bratislavský
Marianka 00304930 Kanalizácia – Borinská ulica 2020 Voda Špecifikácia BK5c 145339 nehodnotené 170583 vyradená Malacky Bratislavský
Marianka 00304930 Marianka – vodovod – Borinská ulica 2020 Voda Špecifikácia BV3c 145344 nehodnotené 59545 vyradená Malacky Bratislavský
Marianka 00304930 Marianka - vodovod - Borinská ulica 2019 Voda Špecifikácia BV3c 134801 1.84 59545 neschválená Malacky Bratislavský
Marianka 00304930 Kanalizácia - Borinská ulica 2019 Voda Špecifikácia BK5c 134809 2.197 170583 neschválená Malacky Bratislavský
Marianka 00304930 Kanalizácia – Borinská ulica 2022 Voda Špecifikácia BK5 E3845 nehodnotené 212944 vyradená Malacky Bratislavský
Marianka 00304930 Marianka - vodovod - Borinská ulica (s plán. kanalizáciou do 1 spoločnej ryhy), 2022 Voda Špecifikácia BV3 E3936 nehodnotené 109251 vyradená Malacky Bratislavský
Pernek 00305014 Verejná kanalizácia a ČOV – Pernek 2020 Voda Špecifikácia BK4c 144638 187168 150000 schválená Malacky Bratislavský
Pernek 00305014 Verejná kanalizácia a ČOV - Pernek 2022 Voda Špecifikácia BK4 E3337 1.98 332006 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Pernek 00305014 Kompostéry do domácností - Pernek 2022 Odpady Špecifikácia C2 E3013 3.63 22800 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Pernek 00305014 Kompostéry do domácností – Pernek 2020 Odpady Špecifikácia C2 144538 22800 neschválená Malacky Bratislavský
Pernek 00305014 Verejná kanalizácia a ČOV - Pernek 2019 Voda Špecifikácia BK4c 134340 2.163 195273 180000 schválená Malacky Bratislavský
Pernek 00305014 Verejná kanalizácia a ČOV - Pernek 2021 Voda Špecifikácia BK4c E312 1.44 241845 241845 schválená Malacky Bratislavský
Pernek 00305014 Hákový nosič kontajnerov a kontajner k hákovému nosiču - Pernek 2021 Odpady Špecifikácia C1 E972 nehodnotené 62082 vyradená Malacky Bratislavský
Pernek 00305014 Kompostéry do domácností - Pernek 2021 Odpady Špecifikácia C2 E1230 1.71 22800 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Pernek 00305014 Verejná kanalizácia a ČOV - Pernek 2022 Voda Výzva BK2 220128 nehodnotené 979086.62 vyradená Malacky Bratislavský
Plavecký Štvrtok 00305049 Nákup techniky pre zber odpadu v obci Plavecký Štvrtok 2020 Odpady Špecifikácia C1 145597 77651 neschválená Malacky Bratislavský
Plavecký Štvrtok 00305049 Zberný dvor odpadov 2020 Odpady Špecifikácia C6 145605 40000 neschválená Malacky Bratislavský
Plavecký Štvrtok 00305049 Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Plavecký Štvrtok 2021 Odpady Špecifikácia C1 E826 2.125 62055 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Plavecký Štvrtok 00305049 Zníženie energetickej náročnosti denného stacionára v Plaveckom Štvrtku- I. etapa 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2450 nehodnotené 176214 vyradená Malacky Bratislavský
Plavecký Štvrtok 00305049 Zabezpečenie separovaného zberu v obci Plavecký Štvrtok 2022 Odpady Špecifikácia C1 E3816 nehodnotené 64335 vyradená Malacky Bratislavský
Stupava 00305081 Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stupava 2022 Ovzdušie Špecifikácia A3 E4051 2.79 181841 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Stupava 00305081 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Stupava 2022 Odpady Špecifikácia C2 E3915 4.12 83220 0 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Stupava 00305081 Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stupava 2020 Ovzdušie Špecifikácia A3 145564 171376 neschválená Malacky Bratislavský
Stupava 00305081 Adekvátnym mechanickým predčistením k zvýšeniu účinnosti ČOV Stupava 2020 Voda Špecifikácia BK1 145579 77520 neschválená Malacky Bratislavský
Stupava 00305081 Zateplenie MŠ III 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146616 74043 neschválená Malacky Bratislavský
Stupava 00305081 Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Stupava 2019 Voda Špecifikácia BK1c 134578 1.814 77520 neschválená Malacky Bratislavský
Stupava 00305081 Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stupava 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E156 3.69 187178 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Stupava 00305081 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Stupava 2021 Odpady Špecifikácia C2 E1295 1.94 25674 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Stupava 00305081 Zakúpenie techniky pre podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Stupava 2021 Odpady Špecifikácia C4 E1630 1.41 80000 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Stupava 00305081 Zateplenie materskej školy Marcheggská 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2154 1.84 74043 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Suchohrad 00305090 Zateplenie objektu materskej školy (strecha, fasáda), výmena okien 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2719 2.3 140505 zásobník - skončené Malacky Bratislavský
Vysoká pri Morave 00305197 ČOV Vysoká pri Morave (linka odvodnenia kalu, rekonštrukcia ČS Hraničiarska ul., rekonštrukcia ČS Poľná ul.) 2020 Voda Špecifikácia BK4c 144494 nehodnotené 142616 vyradená Malacky Bratislavský
Vysoká pri Morave 00305197 Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Hlavná 21, Vysoká pri Morave 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 139889 61673 60000 schválená Malacky Bratislavský
Záhorská Ves 00305219 Podpora kompostovania v obci Záhorská Ves 2022 Odpady Špecifikácia C2 E3871 4.86 75392 75392 schválená Malacky Bratislavský
Záhorská Ves 00305219 Zvýšenie energetickej efektívnosti Centrum voľného času spolkov a združení 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146298 175797 80000 schválená Malacky Bratislavský
Záhorská Ves 00305219 Zvýšenie energetickej efektívnosti - Centrum voľného času spolkov a združení 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140675 180319 neschválená Malacky Bratislavský
Zohor 00305235 Obstaranie kompostérov na zhodnocovanie BRKO v obci Zohor 2019 Odpady Špecifikácia C2 134885 nehodnotené 82650 vyradená Malacky Bratislavský
Báhoň 00304654 Nákup komunálneho vozidla na zlepšenie kvality ovzdušia v obce Báhoň 2022 Ovzdušie Špecifikácia A3 E4029 2.96 168150 0 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Báhoň 00304654 Zberný dvor v obci Báhoň 2019 Odpady Špecifikácia C3 134620 1.534 103600 neschválená Pezinok Bratislavský
Báhoň 00304654 Zákúpenie technickej infraštruktúry na triedený zber komunálneho odpadu v obci Báhoň 2021 Odpady Špecifikácia C1 E849 2.025 69825 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Báhoň 00304654 Zberný dvor, Báhoň 2021 Odpady Špecifikácia C6 E1118 2.417 147752 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Báhoň 00304654 ZŠ Báhoň - obnova budovy zateplením obvodového plášťa 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E1989 1.24 257790 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Báhoň 00304654 Rekonštrukcia, rozšírenie kapacity a intenzifikácia ČOV Báhoň 2022 Voda Špecifikácia BK1 E3314 nehodnotené 499616 vyradená Pezinok Bratislavský
Báhoň 00304654 ZŠ Báhoň - obnova budovy zateplením obvodového plášťa 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140556 200000 neschválená Pezinok Bratislavský
Budmerice 00304697 Budmerice – ČOV a kanalizácia 2020 Voda Špecifikácia BK5 145863 200000 neschválená Pezinok Bratislavský
Budmerice 00304697 Obnova ZŠ a MŠ 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146794 nehodnotené 200000 vyradená Pezinok Bratislavský
Budmerice 00304697 Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Budmerice 2019 Ovzdušie Špecifikácia A3 134904 2.632 111720 100000 schválená Pezinok Bratislavský
Budmerice 00304697 Budmerice - ČOV a kanalizácia 2019 Voda Špecifikácia BK4c 135030 2.119 200000 neschválená Pezinok Bratislavský
Budmerice 00304697 Budmerice - ČOV a kanalizácia 2021 Voda Špecifikácia BK5c E453 2.385 456100 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Budmerice 00304697 Obnova Materskej školy SO-02, Zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2263 1.91 237364 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Budmerice 00304697 Budmerice - ČOV a kanalizácia 2022 Voda Špecifikácia BK5 E3660 nehodnotené 500000 vyradená Pezinok Bratislavský
Budmerice 00304697 Obnova budov ZŠ a MŠ 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140806 200000 neschválená Pezinok Bratislavský
Častá 00304701 Častá – splašková kanalizácia a ČOV (etapa roku 2020: časť Hlavnej ulice – stoka B od šachty 12 po šachtu 18) 2020 Voda Špecifikácia BK4a 144585 nehodnotené 170371 vyradená Pezinok Bratislavský
Častá 00304701 Častá - splašková kanalizácia a ČOV 2019 Voda Špecifikácia BK4a 133838 1.926 170371 neschválená Pezinok Bratislavský
Častá 00304701 Častá - splašková kanalizácia a ČOV (etapa roku 2021: časť Hlavnej ulice - stoka B od 22.metra za šachtou 12 po 26.meter za šachtou 19 t.j. 295 m úsek s 29 ks dom. kanaliz. prípojok /od P6 po P34/) 2021 Voda Špecifikácia BK2a E399 nehodnotené 205143 vyradená Pezinok Bratislavský
Častá 00304701 Častá - splašková kanalizácia a ČOV 2022 Voda Špecifikácia BK4 E3071 nehodnotené 348301 vyradená Pezinok Bratislavský
Doľany 00304727 Kanalizácia Doľany – kanalizácia splašková pre IBV 2020 Voda Špecifikácia BK4AP 145073 95000 95000 schválená Pezinok Bratislavský
Dubová 00304735 Zateplenie vonkajšieho plášťa, výmena a zateplenie strechy, výmena kotla a rekonštrukcia rozvodu kúrenia. 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140649 200000 neschválená Pezinok Bratislavský
Jablonec 00304794 Obecná kanalizácia splašková stoka J a J1 Jablonec 2021 Voda Špecifikácia BK4c E356 1.44 132882 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Jablonec 00304794 Obecná kanalizácia splašková stoka J a J1 Jablonec 2022 Voda Špecifikácia BK4 E3766 nehodnotené 131971 vyradená Pezinok Bratislavský
Svätý Jur 00304832 Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Svätý Jur 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E188 2.905 183877 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Svätý Jur 00304832 Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v meste Svätý Jur 2021 Odpady Špecifikácia C1 E858 3.195 70566 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Svätý Jur 00304832 REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH DIELNÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2464 3.245 132420 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Svätý Jur 00304832 Rekonštrukcia bývalých dielní Základnej školy - prístavba, nadstavba a prestavba na učebne 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4441 1.75 369052 0 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Limbach 00304891 Drvič drevnej hmoty pre obec Limbach 2022 Odpady Špecifikácia C5 E3702 2.245 21116 0 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Limbach 00304891 Vybudovanie zberného dvora v obci Limbach 2020 Odpady Špecifikácia C6 145590 nehodnotené 150000 vyradená Pezinok Bratislavský
Limbach 00304891 ČOV LIMBACH - ROZŠÍRENIE 2019 Voda Špecifikácia BK1c 134696 1.719 200000 neschválená Pezinok Bratislavský
Limbach 00304891 ZATEPLENIE BUDOVY MŠ 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2226 nehodnotené 65995 vyradená Pezinok Bratislavský
Modra 00304956 Zabezpečenie kvalitného kompostovania v domácnostiach s cieľom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu 2022 Odpady Špecifikácia C2 E3906 3.43 74100 0 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Modra 00304956 Zlepšenie kvality ovzdušia čistením plôch a komunikácií v meste Modra 2020 Ovzdušie Špecifikácia A3 144992 158435 neschválená Pezinok Bratislavský
Modra 00304956 Zlepšenie kvality ovzdušia v Modre 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E164 2.91 167713 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Modra 00304956 Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Modra 2022 Ovzdušie Špecifikácia A3 E4025 nehodnotené 139323 vyradená Pezinok Bratislavský
Modra 00304956 Zateplenie obvodového, strešného plášťa a stavebné úpravy - Materská škola, SNP 14, Modra 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140484 196520 neschválená Pezinok Bratislavský
Pezinok 00305022 Rekonštrukcia plynovej kotolne 2020 Ovzdušie Špecifikácia A1 145544 69670 neschválená Pezinok Bratislavský
Pezinok 00305022 Grinava – kanalizácia 2020 Voda Špecifikácia BK5 145949 200000 neschválená Pezinok Bratislavský
Slovenský Grob 00305073 Slovenský Grob, kanalizácia I. etapa, Chorvátska ulica (prepracovanie) a rozšírenie kanalizácie ulica Pri Štadióne 2020 Voda Špecifikácia BK4a 144567 184500 150000 schválená Pezinok Bratislavský
Slovenský Grob 00305073 Slovenský Grob, kanalizácia I etapa, Chorvátska ulica (prepracovanie) a rozšírenie kanalizácie ulica Pri štadióne 2019 Voda Špecifikácia BK4a 135038 2.003 200000 neschválená Pezinok Bratislavský
Slovenský Grob 00305073 Telocvičňa základnej školy Slovenský Grob - obnova budovy 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140326 44400 40000 schválená Pezinok Bratislavský
Šenkvice 00305103 Obecná splašková kanalizácia, vetva: AII-2 2020 Voda Špecifikácia BK5c 145778 108925 108000 schválená Pezinok Bratislavský
Šenkvice 00305103 Intenzifikácia ČOV Šenkvice a Stáčacia stanica dovážaných odpadových vôd pre ČOV Šenkvice 2022 Voda Špecifikácia BK1 E3338 3.07 342428 0 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Šenkvice 00305103 Zlepšenie kvality ovzdušia čistením pôch a komunikácií v správe obce Šenkvice 2019 Ovzdušie Špecifikácia A3 134366 2.591 154356 150000 schválená Pezinok Bratislavský
Šenkvice 00305103 Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Šenkvice 2021 Voda Špecifikácia BK1a E120 nehodnotené 274582 vyradená Pezinok Bratislavský
Vinosady 00305162 Vinosady – čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 2020 Voda Špecifikácia BK4 144956 200000 neschválená Pezinok Bratislavský
Vinosady 00305162 Rekonštrukcia materskej školy Vinosady – SO 02 Učebnicový pavilón U2 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146563 59489 neschválená Pezinok Bratislavský
Vinosady 00305162 Vinosady – čistiareň odpadových vôd a kanalizácia. 2020 Voda Výzva BK1 147148 277708 neschválená Pezinok Bratislavský
Vinosady 00305162 Vinosady - čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 2019 Voda Špecifikácia BK4b 135027 1.967 124662 neschválená Pezinok Bratislavský
Vinosady 00305162 Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vinosady 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E259 3.747 158251 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Vinosady 00305162 Zateplenie materskej školy v obci Vinosady 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7AP E2730 nehodnotené 150000 vyradená Pezinok Bratislavský
Vinosady 00305162 Rozšírenie stokovej siete v obci Vinosady – lokalita Pezinská ulica 2022 Voda Špecifikácia BK5 E3843 nehodnotené 469774 vyradená Pezinok Bratislavský
Vinosady 00305162 Zateplenie hospodárskeho pavilónu MŠ vo Vinosadoch 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4442 nehodnotené 60783 vyradená Pezinok Bratislavský
Vinosady 00305162 Dobudovanie stokovej siete v obci Vinosady 2022 Voda Výzva BK2 220087 nehodnotené 1564477 vyradená Pezinok Bratislavský
Vištuk 00305171 Vištuk - čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 2022 Voda Špecifikácia BK4 E3722 2.43 499794 0 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Vištuk 00305171 Budova Základnej školy 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146766 153000 neschválená Pezinok Bratislavský
Vištuk 00305171 Vištuk - čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 2021 Voda Špecifikácia BK4c E341 nehodnotené 500000 vyradená Pezinok Bratislavský
Vištuk 00305171 Vištuk - zberný dvor odpadov 2021 Odpady Špecifikácia C3 E1110 3.32 150000 zásobník - skončené Pezinok Bratislavský
Vištuk 00305171 Budova Základnej školy 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140838 153000 neschválená Pezinok Bratislavský
Hrubá Borša 00305979 Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hrubá Borša 2020 Odpady Špecifikácia C1 145974 78831 neschválená Senec Bratislavský
Hrubá Borša 00305979 Predchádzanie vzniku BRKO v obci Hrubá Borša 2020 Odpady Špecifikácia C5 145958 77400 neschválená Senec Bratislavský
Hrubá Borša 00305979 Zateplenie obecného úradu v Hrubej Borši 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2027 nehodnotené 75717 vyradená Senec Bratislavský
Hrubá Borša 00305979 Zateplenie obecného úradu v Hrubej Borši 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140589 153592 neschválená Senec Bratislavský
Hrubý Šúr 00305987 Vodovod – Hrubý Šúr, stavebný objekt: Rekonštrukcia čerpacej stanice 2020 Voda Špecifikácia BV4c 145586 94217 80000 schválená Senec Bratislavský
Hrubý Šúr 00305987 Zateplenie 4triednej základnej školy 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146406 103925 50000 schválená Senec Bratislavský
Hrubý Šúr 00305987 Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Hrubý Súr 2020 Odpady Špecifikácia C4 145703 72948 neschválená Senec Bratislavský
Hrubý Šúr 00305987 Vodovod – Hrubý Šúr, stavebný objekt: Rekonštrukcia armatúrnej šachty a vystrojenia HŠ-10 2021 Voda Špecifikácia BV4c E692 4.235 94463 94463 schválená Senec Bratislavský
Hrubý Šúr 00305987 Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Hrubý Šúr 2021 Odpady Špecifikácia C4 E1618 1.76 66641 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Hrubý Šúr 00305987 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2248 2.88 88551 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Hrubý Šúr 00305987 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4098 3.55 130248 130248 schválená Senec Bratislavský
Hrubý Šúr 00305987 Vodovod – Hrubý Šúr, stavebný objekt: Rekonštrukcia armatúrnej šachty a vystrojenia HŠ-10 2022 Voda Špecifikácia BV4 E3245 nehodnotené 94463 vyradená Senec Bratislavský
Hrubý Šúr 00305987 Zateplenie 4triednej základnej školy 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140639 200000 100000 schválená Senec Bratislavský
Hurbanova Ves 00305995 Odvodňovanie kalu ČOV Hurbanova Ves 2020 Voda Špecifikácia BK1c 145534 34504 34000 schválená Senec Bratislavský
Kostolná pri Dunaji 00306037 Kostolná pri Dunaji – Rekonštrukcia VZ KD-1 2020 Voda Špecifikácia BV4c 145581 189979 160000 schválená Senec Bratislavský
Kostolná pri Dunaji 00306037 Rekonštrukcia cestného rigolu 2020 Voda Špecifikácia BD1 147465 189000 neschválená Senec Bratislavský
Kostolná pri Dunaji 00306037 Zakúpenie vhodnej technológie určenej na nakladanie s odpadmi pre Kostolná pri Dunaji 2020 Odpady Špecifikácia C1 145663 78831 neschválená Senec Bratislavský
Kostolná pri Dunaji 00306037 Zaobstaranie efektívnej techniky pre Kostolná pri Dunaji 2020 Odpady Špecifikácia C5 145662 63810 neschválená Senec Bratislavský
Kostolná pri Dunaji 00306037 Náučný chodník v obci Kostolná pri Dunaji 2020 Výchova a vzdelávanie Špecifikácia E1 147196 160000 neschválená Senec Bratislavský
Kostolná pri Dunaji 00306037 Nákup komunálneho vozidla 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E215 nehodnotené 197305 vyradená Senec Bratislavský
Kostolná pri Dunaji 00306037 ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY DOMU SMÚTKU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2197 3.48 42802 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Kostolná pri Dunaji 00306037 Náučný chodník v obci Kostolná pri Dunaji 2021 Výchova a vzdelávanie Špecifikácia E1 E2777 2.2 159968 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Kostolná pri Dunaji 00306037 Podpora triedeného zberu odpadu v obci Kostolná pri Dunaji 2022 Odpady Špecifikácia C4 E3579 nehodnotené 80000 vyradená Senec Bratislavský
Kostolná pri Dunaji 00306037 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Kostolnej pri Dunaji 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140725 163986 160000 schválená Senec Bratislavský
Kráľová pri Senci 00306061 Obstaranie drviaceho vozu s príslušenstvom 2021 Odpady Špecifikácia C2 E1453 1.86 119700 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Kráľová pri Senci 00306061 Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kráľová pri Senci 2021 Odpady Špecifikácia C4 E1645 1.62 79560 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Kráľová pri Senci 00306061 OBECNÝ DOM - Kráľová pri Senci 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2729 nehodnotené 400000 vyradená Senec Bratislavský
Kráľová pri Senci 00306061 Zníženie energetickej náročnosti objektu telocvične - Kráľová pri Senci 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140446 93592 90000 schválená Senec Bratislavský
Reca 00306142 Mobilné kompostovacie zariadenia 2020 Odpady Špecifikácia C2 145116 80114 neschválená Senec Bratislavský
Reca 00306142 Mobilné kompostovacie zariadenia 2021 Odpady Špecifikácia C2 E1349 1.82 99920 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Blatné 00304671 Zvýšenie energetickej bilancie obecného úradu 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146581 200000 neschválená Senec Bratislavský
Blatné 00304671 Zvýšenie energetickej bilancie Obecného úradu 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E1982 nehodnotené 212766 vyradená Senec Bratislavský
Blatné 00304671 Zvýšenie energetickej bilancie obecného úradu 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140180 200000 neschválená Senec Bratislavský
Hamuliakovo 00304751 Triedenie komunálneho odpadu v obci Hamuliakovo 2020 Odpady Špecifikácia C1 144445 70300 70000 schválená Senec Bratislavský
Hamuliakovo 00304751 Triedenie komunálneho odpadu v obci Hamuliakovo 2019 Odpady Špecifikácia C1 134404 1.002 70300 neschválená Senec Bratislavský
Hamuliakovo 00304751 Zníženie energetickej náročnosti prevádzky verejného osvetlenia a nehnuteľností obce Hamuliakovo v obci Hamuliakovo 2023 Úvery Špecifikácia Úvery 230553 nehodnotené 139216.77 139216.77 schválená Senec Bratislavský
Chorvátsky Grob 00304760 Stavebné úpravy a zateplenie materskej školy v Chorvátskom Grobe 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146342 138700 135000 schválená Senec Bratislavský
Chorvátsky Grob 00304760 Výmena zdroja tepla a súvisiace časti v budove MŠ Chorvátsky Grob 2020 Ovzdušie Špecifikácia A1 145705 43714 neschválená Senec Bratislavský
Chorvátsky Grob 00304760 Rozšírenie areálu ČOV Čierna Voda – Zberný dvor 2020 Odpady Špecifikácia C3 146100 149991 neschválená Senec Bratislavský
Chorvátsky Grob 00304760 Chorvátsky Grob - Čierna Voda - Verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská a Hlavný dvor, Triblavinská 2019 Voda Špecifikácia BK5c 135119 2.379 200000 150000 schválená Senec Bratislavský
Chorvátsky Grob 00304760 Zakúpenie nádob na kuchynský odpad 2021 Odpady Špecifikácia C2 E1456 nehodnotené 150000 vyradená Senec Bratislavský
Chorvátsky Grob 00304760 ZŠ II.Etapa - Zateplenie, tepelný zdroj TČ pre vykurovanie 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E1944 3.04 374496 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Chorvátsky Grob 00304760 Zateplenie budovy školy a jedálne Chorvátsky Grob 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140834 183360 100000 schválená Senec Bratislavský
Ivanka pri Dunaji 00304786 Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Ivanka pri Dunaji 2020 Ovzdušie Špecifikácia A3 145649 167200 neschválená Senec Bratislavský
Ivanka pri Dunaji 00304786 Ivanka pri Dunaji – “Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa” 2020 Voda Špecifikácia BK5 145099 200000 neschválená Senec Bratislavský
Ivanka pri Dunaji 00304786 Rekonštrukcia objektov MŠ Slnečná 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146401 132292 neschválená Senec Bratislavský
Ivanka pri Dunaji 00304786 Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa 2021 Voda Špecifikácia BK5c E492 nehodnotené 357349 vyradená Senec Bratislavský
Ivanka pri Dunaji 00304786 Materská škola SNP 1 - zateplenie stavby 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2714 2.53 194123 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Ivanka pri Dunaji 00304786 Rekonštrukcia objektov MŠ Slnečná 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140888 136728 neschválená Senec Bratislavský
Kalinkovo 00304841 Riadenie kvality ovzdušia v obci Kalinkovo 2020 Ovzdušie Špecifikácia A3 145964 48678 neschválená Senec Bratislavský
Kalinkovo 00304841 Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kalinkovo 2021 Odpady Špecifikácia C1 E1042 nehodnotené 70300 vyradená Senec Bratislavský
Kalinkovo 00304841 Zateplenie Obecného úradu v Kalinkove a rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140782 191840 neschválená Senec Bratislavský
Malinovo 00304921 Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Malinovo 2020 Odpady Špecifikácia C4 145719 72300 72300 schválená Senec Bratislavský
Malinovo 00304921 Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Malinovo 2022 Odpady Špecifikácia C1 E3669 1.91 75715 0 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Malinovo 00304921 Zhodnocovanie BRO v obci Malinovo 2022 Odpady Špecifikácia C5 E3696 nehodnotené 149900 vyradená Senec Bratislavský
Malinovo 00304921 Zhodnocovanie BRO v obci Malinovo 2022 Odpady Špecifikácia C5 E3831 nehodnotené 149900 vyradená Senec Bratislavský
Miloslavov 00304948 Rozšírenie existujúcej stokovej siete v obci Miloslavov 2021 Voda Špecifikácia BK5c E437 nehodnotené 106272 vyradená Senec Bratislavský
Miloslavov 00304948 Rozšírenie existujúceho verejného vodovodu v obci Miloslavov 2021 Voda Špecifikácia BV3c E737 nehodnotené 86729 vyradená Senec Bratislavský
Miloslavov 00304948 Podpora zhodnocovania BRKO – veľkokapacitný drvič drevnej hmoty 2021 Odpady Špecifikácia C2 E1219 nehodnotené 102030 vyradená Senec Bratislavský
Most pri Bratislave 00304964 Kompostovanie v obci Most pri Bratislave 2020 Odpady Špecifikácia C5 145869 29906 25000 schválená Senec Bratislavský
Most pri Bratislave 00304964 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu Most pri Bratislave 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146754 149174 neschválená Senec Bratislavský
Most pri Bratislave 00304964 ZATEPLENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY v obci Most pri Bratislave 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140770 138166 neschválená Senec Bratislavský
Nová Dedinka 00304981 Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Nová Dedinka 2022 Odpady Špecifikácia C1 E2920 1.475 76494 0 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Nová Dedinka 00304981 Nákup techniky pre zhodnocovanie BRKO v obci Nová Dedinka 2022 Odpady Špecifikácia C5 E2918 3.8 156402 0 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Nová Dedinka 00304981 Rekonštrukcia obecného úradu Nová Dedinka – II. etapa 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146345 199114 neschválená Senec Bratislavský
Nová Dedinka 00304981 Verejná kanalizácia obce Nová Dedinka s napojením na ČOV Veľký Biel 2021 Voda Špecifikácia BK1b E125 nehodnotené 500000 vyradená Senec Bratislavský
Nová Dedinka 00304981 Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Nová Dedinka 2021 Odpady Špecifikácia C1 E987 2.7 66395 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Nová Dedinka 00304981 Nákup techniky pre zhodnocovanie BRKO v obci Nová Dedinka 2021 Odpady Špecifikácia C5 E1789 2.02 135121 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Nová Dedinka 00304981 REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU NOVÁ DEDINKA 2. ETAPA 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2341 2.95 199114 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Nová Dedinka 00304981 REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU NOVÁ DEDINKA 2. ETAPA 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4345 nehodnotené 199339 vyradená Senec Bratislavský
Nová Dedinka 00304981 Zateplenie základnej školy Nová Dedinka 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140748 199420 neschválená Senec Bratislavský
Rovinka 00305057 Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Rovinka 2020 Ovzdušie Špecifikácia A3 145930 nehodnotené 200000 vyradená Senec Bratislavský
Senec 00305065 Zberný dvor 2020 Odpady Špecifikácia C6 144497 141992 135000 schválená Senec Bratislavský
Senec 00305065 Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov I Etapa 2019 Voda Špecifikácia BP2 134593 1.945 200000 190000 schválená Senec Bratislavský
Senec 00305065 Čistenie odpadových vôd v meste Senec - Intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd Mesta Senec 2019 Voda Výzva BK1 143376 13668780 5941000 schválená Senec Bratislavský
Senec 00305065 Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy A.M. Szencziho v Senci 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140598 98402 90000 schválená Senec Bratislavský
Tomášov 00305120 Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Tomášov, časť Doma 2022 Voda Špecifikácia BK5 E3786 2.59 426230 0 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Tomášov 00305120 Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie, Záhradnícka ulica 2021 Voda Špecifikácia BK5b E421 3.525 143025 143025 schválená Senec Bratislavský
Tomášov 00305120 Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie, Záhradnícka ulica, Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Tomášov, časť Doma 2021 Voda Výzva BV1 E2825 nehodnotené 794601 vyradená Senec Bratislavský
Tureň 00305138 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu - Tureň 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2086 nehodnotené 202477 vyradená Senec Bratislavský
Tureň 00305138 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu - Tureň 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4405 nehodnotené 242684 vyradená Senec Bratislavský
Tureň 00305138 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Tureň 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140667 159072 140000 schválená Senec Bratislavský
Tureň 00305138 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tureň 2023 Odpady Špecifikácia C2 231853 2.05 25150 0 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Veľký Biel 00305146 Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 2020 Voda Špecifikácia BK5b 144958 200000 103000 schválená Senec Bratislavský
Veľký Biel 00305146 Zníženie energetickej náročnosti objektu obecný úrad – Veľký Biel 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146652 82266 50000 schválená Senec Bratislavský
Veľký Biel 00305146 Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Veľký Biel 2022 Odpady Špecifikácia C1 E3377 0.565 79998 0 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Veľký Biel 00305146 Efektívne komunálne vozidlo ako cesta k zdravšiemu prostrediu 2020 Ovzdušie Špecifikácia A3 145332 48678 neschválená Senec Bratislavský
Veľký Biel 00305146 Triedený zber komunálneho odpadu v obci Veľký Biel 2020 Odpady Špecifikácia C4 145786 80000 neschválená Senec Bratislavský
Veľký Biel 00305146 Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd (zberač B-2 od šachty 88 po šachtu 96) 2019 Voda Špecifikácia BK5b 134392 2.752 185086 150000 schválená Senec Bratislavský
Veľký Biel 00305146 Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 2021 Voda Špecifikácia BK5c E488 2.96 165525 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Veľký Biel 00305146 Zberový dvor v obci Veľký Biel 2022 Odpady Špecifikácia C6 E3444 nehodnotené 150000 vyradená Senec Bratislavský
Veľký Biel 00305146 Zvyšovanie energet. účinnosti objektu základnej školy v obci Veľký Biel 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4375 nehodnotené 400000 vyradená Senec Bratislavský
Veľký Biel 00305146 Zníženie energetickej náročnosti objektu obecný úrad - Veľký Biel 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140449 82266 neschválená Senec Bratislavský
Veľký Biel 00305146 Zhodnocovanie a predchádzanie BRO v obci Veľký Biel 2023 Odpady Špecifikácia C5 231955 2.1 30800 0 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Veľký Biel 00305146 Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Veľký Biel 2023 Odpady Špecifikácia C1 231948 0 78327 0 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Vlky 00305189 Výstavba odvodňovacích zariadení v obci Vlky 2021 Voda Špecifikácia BP2 E1915 4.89 34197 34197 schválená Senec Bratislavský
Vlky 00305189 Predchádzanie vzniku BRO v obci Vlky 2021 Odpady Špecifikácia C5 E1832 2.75 31870 31000 schválená Senec Bratislavský
Vlky 00305189 Výstavba odvodňovacích zariadení v obci Vlky 2022 Voda Špecifikácia BP2 E3239 nehodnotené 39237 vyradená Senec Bratislavský
Vlky 00305189 Verejná kanalizácia - VLKY 2022 Voda Výzva BK2 220076 4.9 2887278 2887278 schválená Senec Bratislavský
Vlky 00305189 Verejná kanalizácia - VLKY 2023 Úvery Špecifikácia Úvery 230479 nehodnotené 139620 139620 schválená Senec Bratislavský
Dunajská Lužná 00400009 Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Dunajská Lužná. 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E208 2.55 186732 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Dunajská Lužná 00400009 Zateplenie budovy a výmena okien I. etapa - ,,Stacionár" 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2546 nehodnotené 86656 vyradená Senec Bratislavský
Dunajská Lužná 00400009 ZATEPLENIE BUDOVY A VÝMENA OKIEN: STACIONÁR DUNAJSKÁ LUŽNÁ 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140809 83891 neschválená Senec Bratislavský
Igram 00800252 Obnova, zateplenie objektu škôlky, fasády a strechy objektu 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146347 200000 90000 schválená Senec Bratislavský
Igram 00800252 Obnova - zateplenie objektu kultúrneho domu a modernizácia vykurovacieho systému 2019 Ovzdušie Špecifikácia A1 134374 2.335 34613 30000 schválená Senec Bratislavský
Kaplna 00655627 Obnova, zateplenie fasády objektu škôlky a modernizácia vykurovacieho systému objektu 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146346 68008 neschválená Senec Bratislavský
Kaplna 00655627 Obstaranie záhradných kompostérov - obec Kaplna 2021 Odpady Špecifikácia C5 E1663 1.5 35379 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Kaplna 00655627 Obnova, zateplenie fasády objektu škôlky a modernizácia vykurovacieho systému objektu 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2252 1.42 56779 zásobník - skončené Senec Bratislavský
Kaplna 00655627 Obnova, zateplenie fasády objektu škôlky a modernizácia vykurovacieho systému objektu 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140098 70526 neschválená Senec Bratislavský
Nový Svet 37998447 Obecná kanalizácia I. etapa, II. etapa, ČOV so súvisiacou infraštruktúrou 2022 Voda Výzva BK3 220126 nehodnotené 1839000 vyradená Senec Bratislavský
Dunajská Streda 00305383 Zvýšenie energetickej náročnosti budovy Mestekého úradu v Dunaskej Strede 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146808 200000 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Dunajská Streda 00305383 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2221 2.08 393337 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Dunajská Streda 00305383 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4246 2.9 400000 400000 schválená Dunajská Streda Trnavský
Dunajská Streda 00305383 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140827 170730 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Báč 00305251 Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč 2020 Ovzdušie Špecifikácia A2 145260 71200 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Báč 00305251 Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146516 113600 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Báč 00305251 Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč 2021 Ovzdušie Špecifikácia A2 E82 nehodnotené 71260 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Báč 00305251 Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2483 nehodnotené 180000 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Báč 00305251 Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140286 145000 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Baka 00305260 Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146642 113000 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Baka 00305260 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140534 113000 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Baloň 00305278 Triedený zber komunálneho odpadu v obci Baloň 2021 Odpady Špecifikácia C1 E798 nehodnotené 80000 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Baloň 00305278 Zateplenie budovy obecného úradu 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4309 1.85 46079 0 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Blahová 00305294 Podpora domáceho kompostovania v obci Blahová 2022 Odpady Špecifikácia C2 E3611 3.5 20214 0 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Blahová 00305294 Obecný oddychový park Blahová 2020 Ovzdušie Špecifikácia A3 145319 24500 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Blahová 00305294 Triedený zber komunálneho odpadu – nákup traktora s návesom 2020 Odpady Špecifikácia C1 145363 40000 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Blatná na Ostrove 00305308 Zakúpenie kompostérov pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Blatná na Ostrove 2020 Odpady Špecifikácia C5 145538 59280 55000 schválená Dunajská Streda Trnavský
Boheľov 00305316 Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Boheľov 2022 Odpady Špecifikácia C2 E3292 2.56 77644 0 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Boheľov 00305316 Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146890 73368 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Boheľov 00305316 Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Boheľov 2021 Odpady Špecifikácia C2 E1390 nehodnotené 76864 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Boheľov 00305316 Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2134 1.46 79593 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Boheľov 00305316 Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4301 1.75 92242 0 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Čakany 00305324 Prístavba a rekonštrukcia domu smútku a cintorína 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146866 nehodnotené 45549 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Čakany 00305324 Prístavba a rekonštrukcia domu smútku a cintorína, pozostávajúca z prístavby krytej terasy na železobetónových stĺpoch, vytvorenia miestnosti WC, výmeny výplní otvorov, zateplenia celého objektu a výs 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140698 45549 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Čakany 00305324 Odkanalizovanie skupiny obcí Horného Žitného ostrova, 5. etapa- kanalizácia Čakany 2023 Úvery Špecifikácia Úvery 232022 nehodnotené 122333.7 122333.7 schválená Dunajská Streda Trnavský
Čakany 00305324 Zefektívnenie triedeného zberu odpadu nákupom techniky v obci Čakany 2023 Odpady Špecifikácia C4 231852 2.35 74000 0 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Veľký Meder 00305332 Pre čistejšie prostredie vo Veľkom Mederi 2020 Ovzdušie Špecifikácia A3 145962 59139 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Veľký Meder 00305332 Zabezpečenie technického vybavenia pre zberný dvor vo Veľkom Mederi 2020 Odpady Špecifikácia C2 145896 90725 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Veľký Meder 00305332 Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146341 150375 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Veľký Meder 00305332 Kanalizácia Ižop 2020 Voda Výzva BK1 147153 nehodnotené 2743656 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Veľký Meder 00305332 Kanalizácia Ižop 2021 Voda Špecifikácia BK5c E470 3.02 500000 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Veľký Meder 00305332 Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2528 nehodnotené 384731 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Veľký Meder 00305332 Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140771 150375 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Čiližská Radvaň 00305341 Zvýšenie efektívnosti triedeného zberu KO v Čiližskej Radvani 2022 Odpady Špecifikácia C4 E2837 1.005 68940 0 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Čiližská Radvaň 00305341 Zvýšenie efektívnosti triedeného zberu KO v Čiližskej Radvani 2021 Odpady Špecifikácia C4 E1471 nehodnotené 68940 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Čiližská Radvaň 00305341 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - Základná škola Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň č. 258 SO 01 telocvičňa 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140328 141440 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Dobrohošť 00305359 Traktor s čelným nakladačom pre Dobrohošť 2020 Odpady Špecifikácia C1 145119 79700 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Dobrohošť 00305359 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Dobrohošť 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146474 138050 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Dobrohošť 00305359 Traktor s čelným nakladačom pre obec Dobrohošť 2021 Odpady Špecifikácia C1 E821 nehodnotené 63800 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Dobrohošť 00305359 Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu - Dobrohošť - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2068 nehodnotené 104600 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Dobrohošť 00305359 Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu - Dobrohošť - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4161 0.95 196266 0 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Dobrohošť 00305359 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Dobrohošť 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140091 190000 150000 schválená Dunajská Streda Trnavský
Dolný Bar 00305367 Triedený zber komunálneho odpadu v Dolnom Bare 2020 Odpady Špecifikácia C4 145501 80000 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Dolný Bar 00305367 Rekonštrukcia železničnej stanice 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146364 139300 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Dolný Bar 00305367 Podpora prirodzenej reprodukcie a produkcie rýb v štrkovisku Dolný Bar 2019 Voda Špecifikácia BR1 134970 2.03 165566 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Dolný Bar 00305367 Zníženie energetickej náročnosti budovy CVČ 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140715 189000 170000 schválená Dunajská Streda Trnavský
Gabčíkovo 00305391 Zabezpečenie vybavenia pre zvýšenie efektívnosti zberu, triedenia a zhodnocovania BRO v domácnostiach 2022 Odpady Špecifikácia C2 E2880 3.58 133083 0 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Gabčíkovo 00305391 Zabezpečenie vybavenia pre zvýšenie efektívnosti zberu, triedenia a zhodnocovania BRO v domácnostiach 2021 Odpady Špecifikácia C2 E1233 nehodnotené 131774 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Holice 00305405 Zníženie energetickej náročnosti telocvične pri ZŠ v Holiciach 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146798 166250 150000 schválená Dunajská Streda Trnavský
Holice 00305405 Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice 2021 Voda Špecifikácia BK4c E290 nehodnotené 412810 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Holice 00305405 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Holice 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2375 nehodnotené 398927 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Holice 00305405 Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Komunitného centra v obci Holice 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4390 3.05 92484 0 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Holice 00305405 Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice 2022 Voda Špecifikácia BK4 E3772 nehodnotené 469726 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Holice 00305405 Zníženie energetickej náročnosti telocvične pri ZŠ v Holiciach 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140591 154550 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Horná Potôň 00305413 Kanalizácia obce Horná Potôň 2020 Voda Výzva BK1 147064 1189191 1189191 schválená Dunajská Streda Trnavský
Horná Potôň 00305413 Kanalizácia obce Horná Potôň 2020 Voda Špecifikácia BK3 145720 190000 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Horná Potôň 00305413 Nákup technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu 2020 Odpady Špecifikácia C1 145359 73531 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Horná Potôň 00305413 Zberný dvor v obci Horná Potôň 2020 Odpady Špecifikácia C6 145341 40000 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Horná Potôň 00305413 Viacúčelový objekt – Obecný dom, Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146918 185400 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Horná Potôň 00305413 Kanalizácia obce Horná Potôň 2019 Voda Špecifikácia BK3c 134908 2.177 189981 170000 schválená Dunajská Streda Trnavský
Horná Potôň 00305413 Rekonštrukcia ústredného vykurovania (modernizácia kotolne)základnej školy a materskej školy v obci H. Potôň 2021 Ovzdušie Špecifikácia A1 E83 nehodnotené 132626 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Horná Potôň 00305413 Nákup techniky pre triedený zber odpadu v obci Horná Potôň 2021 Odpady Špecifikácia C1 E1028 nehodnotené 75107 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Horná Potôň 00305413 Viacúčelový objekt Obecný dom - zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2455 nehodnotené 205000 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Horná Potôň 00305413 Viacúčelový objekt Obecný dom - zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140482 172900 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Horný Bar 00305421 Rekonštrukcia budovy základnej školy - VYKUROVANIE 2022 Ovzdušie Špecifikácia A2 E3254 3.66 85400 0 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Horný Bar 00305421 Efektívny triedený zber komunálneho odpadu v Hornom Bare 2020 Odpady Špecifikácia C1 144797 78000 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Horný Bar 00305421 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146665 158000 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Horný Bar 00305421 Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Hornom Bare 2021 Odpady Špecifikácia C1 E1053 2 50481 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Horný Bar 00305421 Domáce zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Hornom Bare 2021 Odpady Špecifikácia C2 E1459 nehodnotené 80531 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Horný Bar 00305421 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2006 2.48 158962 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Horný Bar 00305421 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4102 3.05 160500 160500 schválená Dunajská Streda Trnavský
Horný Bar 00305421 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140316 164600 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Dolný Štál 00305430 Zníženie energetickej náročnosti MŠ, Pavilón A,B,C,D a spojovacia chodba 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146668 166200 150000 schválená Dunajská Streda Trnavský
Dolný Štál 00305430 Technológia pre triedený zber komunálneho odpadu 2020 Odpady Špecifikácia C1 144907 79400 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Dolný Štál 00305430 Prevádzková budova pre kompostáreň Dolný Štál 2019 Odpady Špecifikácia C2 134784 2.149 50000 50000 schválená Dunajská Streda Trnavský
Dolný Štál 00305430 Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Dolný Štál, nákup elektrického komunálneho vozidla 2019 Ovzdušie Špecifikácia A3 135132 2.309 44916 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Dolný Štál 00305430 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4262 2.375 206800 0 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Dolný Štál 00305430 Zníženie energetickej náročnosti MŠ, Pavilón A, B, C, D a spojovacia chodba 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 139894 194200 175000 schválená Dunajská Streda Trnavský
Hubice 00305448 Rekonštrukcia a prístavba k domu smútku v obci Hubice 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146977 nehodnotené 60000 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Jahodná 00305472 Intenzifikácia ČOV Jahodná, Jahodná kanalizácia 2020 Voda Výzva BK1 146960 4740500 4600000 schválená Dunajská Streda Trnavský
Jahodná 00305472 efektívn zber komunálneho odpadu v Jahodnej 2020 Odpady Špecifikácia C1 144993 66600 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Jahodná 00305472 Zvýšenie energetickej hospodárnosti domu smútku (márnica) v Jahodnej 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146404 58300 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Jahodná 00305472 Intenzifikácia ČOV Jahodná 2019 Voda Špecifikácia BK1c 134407 1.976 160000 140000 schválená Dunajská Streda Trnavský
Jahodná 00305472 Efektívny triedený zber komunálneho odpadu v Jahodnej 2021 Odpady Špecifikácia C1 E817 nehodnotené 66690 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Jahodná 00305472 Zvýšenie energetickej hospodárnosti domu smútku (márnica) v Jahodnej 2021 Zatepľovanie Špecifikácia L7 E2344 3.67 49000 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Jahodná 00305472 Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ v Jahodnej 2022 Zatepľovanie Špecifikácia L8 E4319 3.45 306000 306000 schválená Dunajská Streda Trnavský
Jahodná 00305472 Zvýšenie energetickej hospodárnosti domu smútku (márnica) v Jahodnej 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140112 58300 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Jahodná 00305472 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ v Jahodnej 2023 Úvery Špecifikácia Úvery 231987 nehodnotené 50919.14 19333.14 schválená Dunajská Streda Trnavský
Janíky 00305481 Triedený zber odpadu v Janíkoch 2020 Odpady Špecifikácia C4 145093 79920 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Janíky 00305481 Triedený zber odpadu - zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Janíky 2019 Odpady Špecifikácia C2 134894 2.106 52940 52940 schválená Dunajská Streda Trnavský
Janíky 00305481 Triedený zber odpadu v obci Janíky 2021 Odpady Špecifikácia C1 E1019 nehodnotené 75924 vyradená Dunajská Streda Trnavský
Janíky 00305481 Rekonštrukcia kultúrneho domu a jeho okolia - Janíky 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 140485 141520 130000 schválená Dunajská Streda Trnavský
Jurová 00305499 Triedený zber komunálneho odpadu v Jurovej 2020 Odpady Špecifikácia C4 144861 80000 neschválená Dunajská Streda Trnavský
Jurová 00305499 Štúdia sadovníckej úpravy verejných priestorov v obci Jurová 2021 Ovzdušie Špecifikácia A3 E262 3.085 45181 zásobník - skončené Dunajská Streda Trnavský
Jurová 00305499 Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Jurovej 2019 Zatepľovanie Špecifikácia L5 139891 200000 180000 schválená Dunajská Streda Trnavský
Kľúčovec 00305502 Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Kľúčovec č.p. 162/9 (Materskej školy) 2020 Zatepľovanie Špecifikácia L6 146564 113000